Contact Us

  Address:Beijing City, Xicheng District Ping An Li Xi Street No. 22

  Zip code:100035

  Tel: 010-58519650

  Fax: 010-58519608

  Email: zhongguojingju@vip.sina.com

  WEB: http://www.cnpoc.cn